CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Blake Williams

Blake Williams
Americký multimediální umělec, filmař a novinář Blake Williams působí v Kanadě, kde studuje doktorát z filmové vědy. Jeho filmy byly uvedeny na mnoha mezinárodních festivalech. Od roku 2009 vytvořil 13 krátkých snímků. MFDF Ji.hlava uvedl jeho rovněž třírozměrný experiment Jakákoli labuť (2011).

Výpis filmů autora

Cosi horizontálního

Cosi horizontálního

Blake Williams / Kanada / 2015 / 9 min. 43 sec.

Další z autorových found footage pokusů s dodatečně vytvářeným anaglyfickým 3D efektem prozkoumává byt, vychází do parku a vydává se na cestu vlakem. Rychle se střídající kompozice testují míru divákovy závratě z hrnoucích se obrazů ve třech rozměrech a uplývající hloubka posiluje vtažení diváka do rozlamovaného prostoru, hroutících se zdí a zlověstných záhybů vnitřku domu.DETAIL:Ve zběsilých obrazech rychle ubíhající krajiny se v trojrozměrných mlhavých horizontálách vyjevují figury, stromy a klidná krajina.

Červené capriccio

Červené capriccio

Blake Williams / Kanada / 2014 / 7 min. 0 sec.

Found footage hříčka vytvořená s anaglyfickým 3D efektem se točí kolem policejního Chevroletu a formálně vychází z capriccio skladeb Čajkovského a Stravinského, z nichž především využívá základní strukturu a efekt náhlé dramatické zvukové změny. Obrazově se hlásí k inspiraci capriccio malíři 18. a 19. století. DETAIL:Výtvarný žánr capriccia představuje fantaskní architektonické koláže, ale obecněji i vyobrazení s žertovnými náměty a motivy, která mívají satirické až absurdní vyznění.  

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme