CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Carla Vestroni

Carla Vestroni
Carla Vestroniová (1942) vede kurzy o italské kinematografii pro zahraniční studenty na Gonzaga University ve Florencii, na British Council v Bologni a přispívá esejemi do časopisu Cinema Sessanta. Kromě své teoretické práce je rovněž autorkou několika experimentálních videodokumentů, například The Sorting Game (2007), In The Bench (2008) nebo A Life Away, jež byly uvedeny na řadě evropských filmových festivalů.

Výpis filmů autora

Přelétavý příběh

Přelétavý příběh

Carla Vestroni / Itálie / 2017 / 44 min. 3 sec.

Nečekané narození mláďat rámuje Přelétavý příběh ptačí kolonie pozorované dennodenně z oken jednoho římského bytu. Na minimalistické scéně o několika šikmých střechách se odehrává poetická paralela ptačího a lidského, hledání boha i touhy po dokonalosti. Záběry městských racků, pořízené roztřesenou ruční kamerou a prokládané momentkami jeptišek ze sousedního kláštera, se mísí s verši, citacemi z románů i tematickou hudbou klasiků. Jen tu a tam se v odlesku oken nebo ze zdánlivě banální konverzace na pozadí dozvídáme něco o lidech za kamerou.„Ubíhá snad život lineárně? Proč by měl být lineární příběh. Naše těkavé oči dávají myšlenkám podněty. Následujme je. Přelétavý příběh se rozvíjí asociacemi a popisuje nikoli realitu, nýbrž zkušenosti.“ C. Vestroniová

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme