CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Daniel Ross

Australský filozof Daniel Ross je autorem knihy Violent Democracy (2004) o podobách násilí v současné demokracii a přeložil několik knih Bernarda Stieglera.

Výpis filmů autora

Ister

Ister

David Barison, Daniel Ross / Austrálie / 2004 / 189 min. 0 sec.

Na Heideggerovy poznámky o vztahu člověka a techniky, které rozvíjí v přednášce o Hölderlinově hymnu Ister, volně navazují Bernard Stiegler, Jean-Luc Nancy a Philippe Lacoue-Labarthe. Jejich úvahy se prolínají industriálními zátišími a stopami válečné historie zachycenými na březích říčního toku při cestě proti proudu zpět ke zdroji – k pramenu řeky Dunaj a k Heideggerově něžné recitaci Hölderlinova chvalozpěvu.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme