CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Daniel Wagensberg

Daniel Wagensberg
Federico Szarfer a Daniel Wagensberg jsou dva mladí umělci, kteří se setkali v jedné Barcelonské synagoze. V roce 2008 spolu založili online magazín Mozaika, zaměřený na možnosti dokumetárního filmu a otevírání židovské kultury novým cílům a tématům. Realizovali spolu dva filmy: Poslední pamětník a Von Dunkel zu Dunkel. Také tvoří videoisntalace pro různé galerie a muzea v Katalánsku. V současnosti píší scénář filmu pojednávajícím o umění (a odporu) v Terezíně. Roku 1867 získal profesor Moritz Rakousko-Uherskou příslušnost a opustil ves Batelov na Vysočině. Nyní si jeho postavu pamatuje pouze starý muž, hlídač hřbitova. Jednoho dne za ním přichází muž z Barcelony, který objeví na hřbitově i náhrobky svých předků, jakoby v obklíčení cizích náhrobků, cizích kořenů. Příběh o cestě ke svobodě ... možná pod vlivem účinků alkoholu. V polovině 19. století se začala Evropa distancovat od středověkého tmářství a doba příchodu křečovitých ideologií byla ještě daleko. Proměna, známá jako Haskala oslovovala velké množství evropské Židovské populace. Byla to osvícenská doba, která by mohla modernizovat židovské pojetí času a transformovat jejich odkaz minulosti. Emancipace otevřela brány talentu. Přirozená záře nápadů a božských zjevení byly prozatímně propletené, dávajíce vzniknout jednomu z nejvíce vzrušujících období v židovské historii.

Výpis filmů autora

Poslední pamětník

Poslední pamětník

Federico Szarfer, Daniel Wagensberg / Česká republika, Španělsko / 2012 / 11 min. 19 sec.

Historické souvislosti vyjevující cesta po stopách vlastní identity vedoucí ze Španělska až do obce Batelov na Vysočině, jejíž časem spolknutí „westernoví“ hrdinové odpočívají na tamním židovském hřbitově. Dědeček Moritz, jehož obrázek podnítil i vznik filmu, žije v paměti starého „šerifa“ pana Mirabelského – zprostředkovatele pozoruhodných dějinných momentů. „Nikdo nás nezhněte poznovu z prsti a jílu. Nikdo nás slovem svým nevzkřísí z prachu. Nikdo. Pochválen buď nikdo. Kvůli Tobě chceme kvést, Tobě vstříc. Nicotou jsme byli, jsme a též zůstaneme, v květu. Růží, nicotou, růží nikoho.“

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme