CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Deborah Stratman

Deborah Stratman
Americká umělkyně a filmařka Deborah Stratman pracuje s různými médii a vytváří také sochy, zvuková díla, fotografie či kresby. Vystavovala v předních světových galeriích a její filmy byly prezentovány na mnoha mezinárodních filmových festivalech. Významná jsou pro ni témata vztahu mezi fyzickým prostředím a lidským zápasem o moc, rozbor vžitých historických vyprávění a konvence fikční a dokumentární kinematografie.

Výpis filmů autora

Jasnozřivý

Jasnozřivý

Deborah Stratman / Spojené státy / 2014 / 5 min. 0 sec.

Dystopická koláž found footage záběrů předznamenává destruktivní aktivity živlů v makrorozměrech celoplanetární proměny krajiny. Výbušná síla živlů, přirozené pohyby vody, země i vzduchu jsou rubem iluze (časové) nekonečnosti.DETAIL:Prudké sesuvy půdy směrem pohybu naznačují, jako by se země chtěla zhroutit sama do sebe a stát se červí dírou obtížně poznatelného vesmíru.

Masterclass: Deborah Stratman

Masterclass: Deborah Stratman

Deborah Stratman / Česká republika / 2014 / 75 min. 0 sec.

Umělkyně a filmařka žijící v Chicagu je další z porotců sekce Mezi moři, která divákům představí principy své tvorby v rámci masterclass. Umělkyně a filmařka žijící v Chicagu, která se ve svých dílech zaměřuje především na krajiny a systémy. Spíše než příběhy přinášejí její filmy řadu otázek – a prostřednictvím své někdy dvojznačné povahy umožňují komplikovaný výklad nastolených témat. Využívá různá média, včetně sochařství, fotografie, kresby a audio záznamů. Vystavuje po celém světě včetně výstavních projektů a prostor, jako jsou Whitney Biennial, MoMA NY atd. Získala Fulbrightovo a Guggenheimovo stipendium a rovněž ocenění Creative Capital. V současnosti vyučuje na Illinoiské státní univerzitě v Chicagu.

Napadený obvod

Napadený obvod

Deborah Stratman / Spojené státy / 2014 / 15 min. 0 sec.

Film natočený v jediném záběru, kdy je kamera pohybující se dovnitř a vně zvukového studia umocněná audio útržky z filmu (aktuálně zpracovávaným je Rozhovor Francise F. Coppoly z roku 1974) a dalšími filmovými citacemi, nastoluje aktuální téma narušování soukromí z pozic politické síly a vytváří sofistikovanou úvahu o paranoie, hranicích soukromí a moci obsažené ve vytváření iluzí. DETAIL:Gene Hackman prohledává pokoj, aby našel štěnici, o níž je přesvědčen, že tam byla tajně umístěna: snímek v promyšlené esejistické stavbě ukazuje mistry na filmové ruchy, jak vytvářejí zvukovou stopu fikčního snímku.  

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme