CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Dietmar Brehm

Významný představitel třetí rakouské avantgardy Dietmar Brehm (1947) je autorem kolem 180 krátkých filmů a videí. V 60. letech 20. století se věnoval kresbě a grafice, následně studoval a pak i vyučoval malbu. Mezinárodně prezentovaný a oceňovaný autor se od roku 1974 věnuje filmu, nejdříve pracoval s formátem Super 8mm, později 16mm a od roku 2006 vytváří také videa. MFDF Ji.hlava uvedl cyklus šesti jeho filmů Černá zahrada (1999), dále Oceán (2008), Zvrácené oči (2009), Praxis 8 (2010).

Výpis filmů autora

bez náhledu

Praxis 8 - 12 scén

Dietmar Brehm / Rakousko / 2010 / 25 min. 0 sec.

Dvanáct digitálně upravených scén z found footage pocházejícího ze 70. a 80. let. Ve figurativních výjevech z pornografických anebo rodinných filmů se odehrává přehlídka formálních postupů manipulace materiálu. Mistr práce s nalezenými filmy nechává těla rozpadat se na těkavé fragmenty, vpíjet se do zrna obrazu či utápět se v krátkých střihových smyčkách.

Tokio

Tokio

Dietmar Brehm / Rakousko / 2013 / 10 min. 0 sec.

Tváře a části těl převrácené do negativu, přibližované a v pohybech plynule zpomalované, aby se z nich staly vláčně se pohybující plochy ve stupních šedé, emoce ve výrazu tváří jsou umocněny prodléváním, obrysy se vpíjí do neurčitého okolí, přesná rytmizace je zvýrazněna vracejícím se zvukem.DETAIL:Dokladem křehké dramatičnosti jsou i dva po sobě následující záběry na oči – mužovy nemrknou, nezavadí o pochybnost, pohledem neustoupí, žena se také dívá upřeně a pevně, za okamžik ale oči zavře.  

Zvrácené oči - 2. videoverze

Zvrácené oči - 2. videoverze

Dietmar Brehm / Rakousko / 2009 / 11 min. 0 sec.

1 negativita 2 implicitní chtíč 3 upřené mužovy pohledy 4 záměrné opakované rytmizovaných úkonů 5 žena svádí a svazuje zalíbením Zírání, které může znamenat i hrozbu, dominuje koláži vytvořené metodou found footage ze starých pornofilmů, vizuálně manipulovaných a přeskládaných do přetržitější narace s enigmatickými zápletkami.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme