CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Eduardo Makoszay Mayén

Eduardo Makoszay Mayén
Eduardo Makoszay (1992) je experimentální filmař z Mexika. V minulosti absolvoval rezidenční pobyty na Islandu a v Číně. Od roku 2014 realizoval několik videoinstalací a krátkých filmů, ve kterých experimentoval s obrazem, jako například Tenerife (2014) či Coca Cola Internet (2016). Spekulativními motivy a tématy opakovaně balancuje na hraně esejistického dokumentárního filmu a sci-fi.

Výpis filmů autora

Řeka mizí

Řeka mizí

Eduardo Makoszay Mayén / Brazílie, Mexiko / 2019 / 9 min. 36 sec.

Zamyšlení nad vykořistěním domova původního obyvatelstva a jednáním kolonizátorů přerůstá v antikapitalistický politický pamflet, který v rozbíhavých horizontálních a vertikálních motivech kriticky analyzuje postoj liberálních kosmopolitních elit k životnímu prostoru jako jednorázové a vyměnitelné komoditě a rozporuje jeho nahraditelnost. „K vytvoření jiných světů se člověk nepotřebuje ani tak zbavit západního myšlení, jako jej spíš přepsat za pomoci místních, konkrétních a starodávných představ. Tento film představuje začátek cesty vstříc tomuto snažení.“ E. Makoszay Mayén  

Skály v podobě větru

Skály v podobě větru

Eduardo Makoszay Mayén / Mexiko / 2017 / 44 min. 28 sec.

Co začíná jako poklidný observační záznam z výletní lodi s tchajwanskými turisty obdivujícími ledovce, se brzy mění ve zběsilý, místy až halucinogenní sled bizarních událostí poté, co se v záběru objeví černá díra na obloze. Turisty střídají koně pasoucí se uprostřed zasněžené krajiny, pár v hotelu a skupinka mladých vyhrabávajících filmové pásy z popelnice. Divák od začátku pátrá po klíči nesouvisle řazených výjevů beze slov a snaží se udržet tempo s rychlou, místy až stroboskopickou montáží juxtapozičních záběrů, jež je zpomalována kontemplativními záběry monstrózních ledových ker. „Ledovce existují mimo lidský časoprostor. Od té doby, co se demokratizovala sebeprezentace, historie zaostává. Toto je milostný příběh uživatelů kybernetického systému. Lineární charakter života je oddenkům cizí.“ E. Makoszay

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme