CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Elžbieta Josadė

Elžbieta Josadė
Elžbieta Josadeová (1990) je začínající litevská režisérka. Studovala malbu, sochařství a současné umění na Akademii výtvarných umění ve vilniusu a následně film na Univerzitě Paříž viii. Její styl výrazně utváří silný vztah k malířství, vycházející nejen ze studijních zkušeností, nýbrž také z inspirace slavným otcem, kterou ve svém režijním debutu Dialog s Josefem dává nepokrytě najevo.

Výpis filmů autora

bez náhledu

Dialog s Josefem

Elžbieta Josadė / Francie, Litva / 2016 / 42 min. 14 sec.

Yosef Yosade, krajinář litevského původu, už dlouho působí v Izraeli. Jeho dcera Elžbieta se za ním vydává, aby kamerou zachytila nuance autorova tvůrčího procesu. Důmyslně rámované statické záběry mistra při práci, rozjímání či zaujatém rozmlouvání odkrývají malířův svébytný přístup založený na hledání vizuální struktury krajiny. Režisérka zároveň uvádí výtvarné zobrazení krajiny do vzájemného střetu s jeho filmovým zachycením a propojuje tak „abstraktní“ a „konkrétní“ perspektivu. Snímek tedy nereflektuje pouze individuální tvorbu, ale zkoumá také vztah mezi dvěma specifickými médii. „Film hledá souvislosti mezi strukturou krajiny a lidské bytosti. Proměnlivost, vyprahlost, povrch pokrytý tvory a stopami minulosti, to mají Josef a poušť, kterou maluje, společné.“ Elžbieta Josadėová

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme