CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

František Týmal

František Týmal
František Týmal v roce 2013 absolvoval obor Audiovizuálních studií FAMU, kde se věnoval tvorbě a reflexi intermediálního umění. Nyní se zabývá experimentálním filmem, novými médii a užitím pohyblivého obrazu ve výtvarném umění a divadle. Jeho tvorba se vyznačuje silným vztahem k materialitě médií a proměnou světla a zvuku v živou hmotu. Je spoluzakladatelem platformy Kinoaparát.cz, jejímž posláním je osvěta a tvorba v oblasti klasické filmové techniky a technologie. Jako lektor filmového vzdělávání spolupracuje s Národním filmovým archivem, FAMU a společností Freecinema.

Výpis filmů autora

Návrat dinosaurů

Návrat dinosaurů

František Týmal / Česká republika / 2015 / 10 min. 0 sec.

Krátký experimentální film o znovuosídlení biosféry primitivními formami života, realizovaný na filmový materiál za použití techniky chemického leptání. Autorův tvůrčí styl vychází z tradice abstraktních rukodělných filmů a zkoumá možnosti a hranice filmové matérie a fotochemických vlastností filmu.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme