CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Giovanni Giaretta

Giovanni Giaretta

Výpis filmů autora

bez náhledu

Mezi-věci

Giovanni Giaretta / Nizozemsko, Itálie / 2015 / 7 min. 13 sec.

Aluze a fiktivní vizualizace vzpomínek slepého člověka vytvořené snímacími pokusy s povrchem průhledných minerálů, aby vytvořily struktury otevřené interpretacím.

Námořník

Námořník

Giovanni Giaretta / Itálie, Nizozemsko / 2017 / 9 min. 0 sec.

Okraje a horizonty krajiny, které možná nikdy nebyly. Příběh vyprávěný vynalezeným jazykem Na’vi (vytvořeným pro fi lm Avatar), v němž vypráví rytmus a tón. Sémantická vize chybění přítomného – rodiště, domova, pevné země – dotazuje představivost na nejasnou hranici mezi vysněným, možným a skutečným. „Hádám, že paměť pohledu je vždy nevymezená a kompromitovaná detaily.“ G. Giaretta

Neadekvátní vzdálenost

Neadekvátní vzdálenost

Giovanni Giaretta / Itálie / 2014 / 15 min. 22 sec.

Překladatel Riccardo Bertani takřka neopouští svůj dům, ale přesto cestuje v představách při jazykových převodech knih. Jazyk je mu tou skutečnou bránou do jiných světů. A ačkoli překladatel celou dobu mluví o jiných světech a hranicích poznání, my sledujeme z neadekvátní vzdálenosti detailní záběry jeho domova.DETAIL:„Odedávna jsem se zajímal o ruské spisovatele, můj první překlad byl ale z ukrajinštiny. Za 6–7 týdnů jsem už zvládal ukrajinsky psát. A pak následovali Rusové a za nimi mnozí další, až jsem se dostal i do Jakutsku.“

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme