CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Hana Železná

Hana Železná
Hana Železná se zabývá filmem, videem a spojením videa s divadlem, hudbou a performancí. Studovala nejprve výtvarné umění na Fakultě výtvarných umění v Brně v ateliéru video u Petera Rónaie a Keiko Sei (2000-2002). Poté studovala na katedře dokumentární tvorbu FAMU (2002-2009) v různých tvůrčích dílnách (Růžičková, Janek, Třeštíková, Vachek). V roce 2009 absolvovala stáž v Sub-urban video lounge Rotterdam. Od ukončení studií pracuje jako autorka rozhlasového dokumentu v Českém rozhlase. Hlavním leitomotivem její práce je povrch médií, intermedialita a různé výtvarné vlastnosti nosičů obrazu. Přestože se pohybuje na různých médiích (film, video, animace…), vždy se významně zabývá výtvarnými vlastnostmi použitého nosiče obrazu. Oproti tomuto formálnímu aspektu staví většinou silně osobní témata (zkoumá například unikátní fotografie z rodinných archivů, které v průběhu natáčení zanikají). Její práce má chrakter mediálního výzkumu, obsahuje prvky narušování povrchu, rozpadu nosičů a ztrátu obrazu překopírováním. Na druhou její díla vedou spíše k intimnímu prožívání. Používá degradující mediální povrchy spíše jako součást širšího dramaturgického rámce, v němž se mísí osobní odkazy, formální postupy a specifické vlastnosti média. V některých pracech používá texy a textové koláže. Kromě filmů a videí určených pro projekci v kině spolupracuje na divadelních představeních (Ein stein, 2010), vytváří instalace (Inside the words, 2009), nebo vytváří projekce pro hudbu (Orlando, 2008). Její práce byly představeny mimo jiné na festivalech FF Cottbus (DE), Kurtz film fest Hamburg (DE), Kurzfilmatge Oberhausen (DE), Ilumination (FI), Short ends London (VB), Shadow fest (NL), Next Reel (USA) a Sub-urban video lounge, Rotterdam (NL). Zdroj: www.mediabaze.cz

Výpis filmů autora

657 vteřin

657 vteřin

Hana Železná / Česká republika / 2008 / 12 min. 0 sec.

Dvě tváře v rámu pohlcuje budoucí obraz, neboť film se, jako proces permanentního označování, nikdy nemůže proměnit v prázdný prostor a vytváří neustálá, nekonečná spojení - titulky: idea abstrakce, rozezněný prostor, technologie dojmu.

I.

I.

Hana Železná / Česká republika / 2007 / 5 min. 0 sec.

Fotografie autorčiny tváře proměněné spíše v grafické odkazy na tuto tvář se rytmicky překrývají v bílé ploše, podobenky se ztrácejí jedna v druhé a vlastní tvář se stává tváří toho druhého, zpochybňující výzvou.

Má Vlasta

Má Vlasta

Hana Železná / Česká republika / 2009 / 57 min. 0 sec.

S pověstí o Dívčí válce se po svém vyrovnává několik žen, které přemýšlejí nejen o proměnách mýtu v čase, ale také v aktuálních politických a kulturních souvislostech rozvíjejí řadu témat feministického hnutí, od zneužívání ženského těla až k rolím ženy-umělkyně, ženy-političky, ženy-bojovnice.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme