CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Helena Papírníková

Helena Papírníková

Výpis filmů autora

Naše jediná jistota je, že všechno dobře dopadne

Naše jediná jistota je, že všechno dobře dopadne

Helena Papírníková / Česká republika / 2008 / 106 min. 0 sec.

Tématem filmu je svobodný lidský život, nezávislý zevnitř i zvnějšku, který v dokumentárním chvalozpěvu představuje několik, osobním zaujetím a citovým prožitkem spojených výjevů, v jejichž středu stojí režisérčiny děti a také přátelé a blízcí, mimo jiné Karel Schwarzenberg, Dáša Vokatá, Jim Čert, Stanislav Penc nebo John Bok, které film svazuje neviditelným poutem, připomínajícím, že člověk nemůže uniknout své době, ale že v ní může žít po svém.

Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí.

Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí.

Helena Všetečková / Česká republika / 2015 / 124 min. 0 sec.

Multiportrét vývoje českého porevolučního myšlení a cítění centralizovaný kolem osobnosti filozofa a levicového křesťana Karla Flosse. Jeho ideje o bohu, pravdě i politice obkružují jako satelity výroky silně protikladných osobností, od Milana Knížáka přes Ondřeje Slačálka a Noama Chomského až po zástupce českých národovců. Film s jemnou ironií využívá přiznaně vachkovského stylu a staví na významových kontrapunktech, situačním humoru a zcizujících formálních prvcích. Vzniká jakési audiovizuální koryto, kterým proudí kanalizovaný hněv národa, připomínajícího dítě, které se učí myslet a neví, k čemu se vztáhnout dřív – protože v jistém smyslu vlastně „všichni mají pravdu“.DETAIL:„To znamená, že pravda sjednocuje, ale sjednocuje bez toho, že by požadovala rezignaci na rozdíly. A proto se vyhneme pasti dogmatismu – dogmatická je taková pozice, která tvrdí, že pokud existují pravdy, tak ty pravdy nepřijmou žádné rozdíly."

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme