CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Ivan Garcia

Výpis filmů autora

Krev válek

Krev válek

Ivan Garcia / Španělsko / 2007 / 114 min. 0 sec.

Střihový dokument, pojatý jako dramatické plátno paralelních dějin totalitarismu, zachycuje ve skladbě archivních filmů dění v Sovětském Rusku a v Německu mezi lety 1914-1945, které výhradně s pomocí hudby a mezititulků vykládá v duchu úvah Eliase Canettiho, jenž především v eseji Masa a moc pojmenovával „masou" iracionální mentální stav, destruktivně zaměřenou energii, součást lidské danosti, jež se postupně zmocňuje svobodných bytostí a nakonec je totálně likviduje.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme