CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jana Ševčíková

Jana Ševčíková
Jana Ševčíková na svých dokumentech obvykle pracuje několik let, během nichž postupně proniká do co největší blízkosti svých protagonistů. V Jihlavě byl uveden její celovečerní dokument Svěcení jara (2002) věnovaný osobnosti japonského tanečníka a choreografa Mina Tanaky a film Gyumri (2008) zaměřený na příbuzné obětí zemětřesení v arménské vesnici. Dokument o rumunské náboženské komunitě Starověrci (2001) získal Zvláštní uznání Ekumenické poroty z MFF v Mannheimu a Heidelbergu a Cenu FICC Don Quijote z krakovského MFF.

Výpis filmů autora

Gyumri

Gyumri

Jana Ševčíková / Česká republika / 2008 / 68 min. 0 sec.

7. prosince l988 zahynuly v arménském městě Gyumri na následky zemětřesení tisíce lidí, z nichž byla více než třetina dětí - truchlící rodiče na to reagovali tím, že začali dávat nově narozeným dětem jména po zemřelých sourozencích, což pak u řady z nich vedlo k problémům s identifikací a dodnes mnozí věří, že duše bratra nebo sestry žije s nimi či přímo v nich, jak ukazuje dokument o životě po katastrofě, který režisérka natáčela v průběhu tří let.

Opři žebřík o nebe

Opři žebřík o nebe

Jana Ševčíková / Česká republika / 2014 / 100 min. 0 sec.

Otázka, zda může být víra odpovědí na utrpení sociálně vyloučených, rezonuje v portrétu katolického kněze Mariána Kuffy, který u vesnice Žakovce ve slovenských Tatrách vede faru poskytující azyl propuštěným vězňům, alkoholikům, narkomanům a dalším potřebným. Během pětiletého natáčení se autorce podařilo zachytit vývoj vztahů kněze a obyvatel jeho fary, které o sobě nechává volně vyprávět a jež poctivě sleduje v jejich individuálních osudech.. Snímek zachycuje  heroismus Kuffovy víry a zároveň nechává zaznít mnohohlasé svědectví  o bídě a zmaru, které zaznívá z úst jeho svěřenců.DETAIL:A teď si odpověď: Co děláš ty? Co děláš ty tady, v nemocnici duší. Když ty odmítáš Ježíšovu cestu, pravdu a život, já se tě ptám, k čemu jsi tu? Jdi pryč. Podívej se, kolik máme lidí – pořád víc.

Starověrci

Starověrci

Jana Ševčíková / Česká republika / 2001 / 47 min. 0 sec.

Titul snímku označuje příslušníky staré křesťanské sekty, kteří byli pro své přesvědčení donuceni opustit domovské Rusko. Rozešli se do mnoha zemí a část z nich osídlila v sedmnáctém století i oblast Dunajské delty v Rumunsku. Potomky těchto emigrantů po dobu pěti let navštěvovala režisérka snímku, Jana Ševčíková. Výsledkem tohoto úsilí je v české kinematografii výjimečný časosběrný dokument, který je nejen portrétem svérázné komunity, ale také meditativní úvahou poukazující na to, co moderní společnost již ztratila. Ve filmu se střídají promluvy obyvatel a výjevy z jejich každodenního života, prostoupeného náboženskými obřady, s uhrančivými pohledy na krajinu delty. Naladění snímku určuje černobílá kamera, jež se ve své hloubavé pomalosti přímo vpíjí do tváří postav, do kůry stromů i hladiny vody a vytváří tak obraz až mystického řádu panujícího nad tímto společenstvím. Plynutí času tu není znakem změny, nýbrž trvání, kdy narození i smrt jsou součástí obnovujícího se řádu předávaného ve zvycích a víře v pozoruhodně zachovalé podobě již po několik staletí.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme