CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jasmina Sijerčić

Jasmina Sijerčić
Producentka Jasmina Sijerčić, původem z Bosny, studovala mezinárodní vztahy na pražské VŠE a poté produkci na FAMU. Rok strávila na katedře filmových studií na pařížské Sorbonně a ve Francii se rozhodla zůstat. Jako výkonná producentka pracovala pro produkční společnost ISKRA, v roce 2014 začala spolupracovat se společností Bocalupo Films jako nezávislá producentka. Celovečerní film Une Histoire Americaine byl její první producentský projekt ve spolupráci s Bocalupo Films. Následoval experimentální dokument Dead Slow Ahead, který měl premiéru na filmovém festivalu v Locarnu, kde získal zvláštní cenu poroty. Nadále se věnuje produkci hraných a dokumentárních filmů, většinou v rámci mezinárodní koprodukce.

Výpis filmů autora

Ettrick

Ettrick

Jacques Perconte / Francie / 2015 / 57 min. 22 sec.

Vizuálně strhující observace skotské oblasti nabízí nejen pohled na členitou krajinu, pastviny, rozlehlé lesy a větrné mlýny, ale i detailní průzkum precizní ruční práce v místní textilní továrně. Prozkoumáváním přirozenosti digitálního záznamu tvarů krajiny vynalézá obrazy příznačné pro místní každodennost. Pohyb po oblasti je zároveň cestou dovnitř zobrazení, které se pozvolně rozpadá na částečky barvy, posunující se plochy a opětovně skládá do počasím i časem dne proměnlivých obrysů. Skrze důraz na barvy a plynutí v poklidných kompozicích se vyjevují znaky tradičního života regionu.DETAIL:„Ten film jsem natáčel ve Skotsku dlouhé tři roky. Cesta, po které jezdíme, vede do srdce původně hustě zalesněné oblasti Ettrick Forest, kol kolem textilní průmysl. Je to místo, které je ovládáno složitým vztahem mezi člověkem, strojem a přírodou, určujícím jejich budoucnost.“ Jacques Perconte

Krajiny odboje

Krajiny odboje

Marta Popivoda / Francie, Německo, Srbsko / 2021 / 95 min. 0 sec.

První světová válka proměnila mnoho evropských zemí v blátivou pustinu. Na polích s hroby mrtvých vojáků ale rozkvetl vlčí mák. Symbol dne válečných veteránů uvozuje i vyprávění sedmadevadesátileté Soni Vujanović. Rodačka z bývalé Jugoslávie byla od mládí politicky aktivní, jako jedna z prvních žen se přidala k srbskému protinacistickému odboji a přežila Osvětim. Teď se obává nástupu nového fašismu. Její vzpomínky na neobyčejný životní příběh jsou dlouhými detailními záběry vpisovány do krajiny a textur vytvořených člověkem nebo přírodou. Film o rezistenci lidí, míst, věcí i myšlenek neortodoxním způsobem přemosťuje minulost a současnost, osobní a politické.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme