CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

JB Mabe

JB Mabe
Jb Mabe is a director and actor, known for Pastoral (2012), To Quit, to Quiet (2011) and Come Back Jack: A New Experimental Dance Film (2012). Source: www.imdb.com

Výpis filmů autora

Pastorála

Pastorála

JB Mabe / Spojené státy / 2012 / 2 min. 0 sec.

Venkovské prostředí bez postav se rozprostírá do vzorů přírody, které se překrývají s detailním obkreslováním obrysů bylin a stromů. Rurální poklid je narušen nervní kamerou a vrstvícími se stopami po snímaných trsech trávy, větvích a křovin. Stébla za sebou zanechají své obrysy, jež se prokreslí do těkavého výhledu na louku a nízkou trávu, kde se místy rýsují stíny stromů.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme