CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jiří Žák

Jiří Žák
Jiří Žák (1989) ve svých videích využívá konfrontace textu a obrazu a reflexe společenských idejí a politiky. Je absolventem Ateliéru intermédií u Tomáše Vaňka na pražské AVU.

Výpis filmů autora

bez náhledu

Lovcova noc

Jiří Žák / Česká republika / 2016 / 24 min. 0 sec.

Video esej zkoumá konzumaci informací ve virtuálním prostředí a její vliv na etiku a angažovanost. Subjekt prochází opuštěnou kancelářskou budovou, skrze skutečnost rozloženou do pixelů a manifestační text upozorňuje na distanci, slepotu a odcizení člověka pohybujícího se na sociálních sítích.

Mateřské město

Mateřské město

Jiří Žák / Česká republika / 2015 / 20 min. 0 sec.

Konfrontace osobního vztahu autora k rodnému městu, věčně sevřenému baťovským kultem. Kombinace archivních černobílých materiálů s nově vytvořenými záběry je selektivním střihem a souběžným vyprávěním v komentáři postupně zbavována patosu a stává se metaforickou kritikou modernismu, symbolizovaného zlínským projektem Baťových závodů a plánů na jejich další expanzi.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme