CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Kostana Banović

Kostana Banović
Koštana Banovičová (1960) je filmařka a vizuální umělkyně bosenského původu. Ve své tvorbě se pohybuje na hranici mezi dokumentem, videoartem a vizuální antropologií. Ústřední téma jejího díla tvoří rituály domorodých kultur, jež zkoumá při svých četných cestách po světě. Jako výmluvný příklad lze zmínit snímek May I Enter (2010), v němž sleduje současné afrobrazilské náboženské praktiky.

Výpis filmů autora

Hledání koní

Hledání koní

Stefan Pavlović / Francie, Bosna a Hercegovina, Nizozemsko / 2021 / 87 min. 32 sec.

Ve snaze najít své kořeny cestuje mladý režisér do Bosny, kde narazí na rybáře, který posledních osmnáct let žije v osamění u jezera, mimo civilizaci, kam se uchýlil poté, co ztratil sluch během bosenské občanské války. I přes komunikační překážky, způsobené nedoslýchavostí veterána a zapomněním rodného jazyka i koktavostí filmaře, se mezi oběma muži postupně tvoří silné pouto. Poetický dokument, oceněný na festivalech Visions du Réel, v Nancy a Sarajevu, mapuje nejen vznik nepravděpodobného přátelství, ale nachází i oázu klidu jezerního světa uprostřed rozbité země, jejíž konflikty poznamenaly nejednu generaci.„Velmi mne dojal kontrast mezi tím, kolik bolesti v životě zažil, a tím, jak je vřelý a laskavý. Měl jsem několik let na to, abych ho poznal, a příjemně mě překvapilo, že jsme si spolu mohli posedět, trávit spolu čas a věnovat jeden druhému pozornost, ačkoliv pořádně neumím jeho jazyk a on špatně slyší a ačkoliv jsme každý jiný.“ (Stefan Pavlovic)

bez náhledu

Mezi domy a kosmem

Kostana Banović / Aruba, Netherlands Antilles, Srbsko, Kuba, Gambie, Turecko, Angola, Portugalsko, Senegal, Brazílie, Bosna a Hercegovina, Nizozemsko / 2016 / 70 min. 0 sec.

V senzuální filmové eseji režisérka shrnuje své zkušenosti s rituály v různých částech světa, od Evropy přes Afriku až po Latinskou Ameriku. Blízké sepětí kamery s těly v transu podněcuje k aktivní spoluúčasti na vypjatých momentech, v nichž lidé ztrácejí sebe sami v dionýském opojení. Tyto okamžiky filmařce slouží k narušení distance mezi individuálním a kolektivním, vlastním a cizím, vnitřním a vnějším. Snímek ovšem rituálům přikládá také politický význam, neboť ukazuje, jak se vykořeněné kultury prostřednictvím obřadů vyrovnávají s menšinovým postavením, nebo jak ho dokonce obracejí ve svůj prospěch. „Cítila jsem potřebu pracovat s videozáznamy z různých cest nasbíranými za mnoho let. Během stříhání jsem si uvědomila, že přemýšlím o lidské potřebě vtěsnávat život a bytí do šablon, které jim dávají smysl.“ Koštana Banovićová

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme