CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Lai Fong-Chi

Výpis filmů autora

Okřehek

Okřehek

Lai Fong-Chi / Tchaj-wan / 1993 / 41 min. 0 sec.

Kontrastní černobílé obrazy čínské čtvrti vytvářejí básnivou impresi rušných ulic; zmnožování obrazových vrstev propojuje tváře lidí na pozadí koláže subtilních ruchů a výjev rámuje historická paměť roku 1869, kdy byla v USA vybudována transkontinentální železnice, postavená z 90 % čínskými imigranty.

Prchavost

Prchavost

Lai Fong-Chi / Tchaj-wan / 1992 / 12 min. 0 sec.

Opadávající okvětní lístky předznamenávají unikavost okolních dějů v mikroeseji o prchavosti, kde večerní zprávy znějí do soumraku prázdných ulic, krajina ujíždí za oknem vlaku, město se noří do oblaků dýmu z hořící budovy, horizont v proměnlivých barvách se převrací, aby se za zvuků a melodií televizního seriálu zase vrátil do obvyklé polohy.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme