CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Lordan Zafranović

Lordan Zafranović

Výpis filmů autora

Masterclass: Lordan Zafranović

Masterclass: Lordan Zafranović

Lordan Zafranović / Česká republika / 2015 / 60 min. 0 sec.

Lordan Zafranović, slavný chorvatský režisér, absolvent FAMU, kde studoval u Elmara Klose. Patří ke generaci jugoslávské nové vlny, tzv. černého filmu. V devadesátých letech pobýval v Praze, kde dokončil dokument Soumrak století – Testament Lordana Zafranoviće (1994). Naposledy natočil dokumentární cyklus Tito – poslední svědci testamentu (2012). V roce 2013 usednul v porotě sekce Mezi moři. Zafranović je přesvědčen, že vlastní duší filmu je forma, jejímž prostřednictvím je každý tvůrce neopakovatelně originální. Formu spoluvytváří čas a prostor, hlavní filmový materiál, který ve svých různých podobách tvoří základ pro harmonii všech filmových prvků. Tvoření filmu přirovnává k hudbě. Ve své masterclass se bude Lordan Zafranović věnovat otázce komponování filmového díla, vzniku i recepci filmové formy.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme