CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Marcel Ophuls

Marcel Ophuls
Mistr rozhovoru, jemný pozorovatel a tvůrce komplexních dokumentů Marcel Ophuls (1927) je synem režiséra Maxe Ophulse. Francouz s americkým občanstvím narozený v Německu natočil většinu filmů na televizní zakázku. Ve svých dokumentech splétá mnohohlasé svědectví válečných událostí 20. století. Jeho práci charakterizuje cit pro okamžik a sofistikovaná skladba materiálu, která diváky morálně i intelektuálně angažuje.

Výpis filmů autora

bez náhledu

Diskuse s Marcelem Ophulsem po filmu Mnichov aneb Mír pro naši dobu

Marcel Ophuls / Česká republika / 2017 / 33 min. 0 sec.

Snímek přibližuje okolnosti a průběh mnichovské dohody ze září 1938. Mezi respondenty jsou i někteří přední aktéři tehdejších událostí, jako například Édouard Daladier nebo Anthony Eden. Silným Ophulsovým motivem je sklon části demokratických elit k sebeklamu tváří v tvář zlu, kterému neporozuměly.

Masterclass Marcel Ophuls: Radosti a strasti dokumentární tvorby

Masterclass Marcel Ophuls: Radosti a strasti dokumentární tvorby

Marcel Ophuls / Česká republika / 2017 / 77 min. 0 sec.

Mistr rozhovoru, jemný pozorovatel a tvůrce komplexních dokumentů Marcel Ophuls (1927) je synem režiséra Maxe Ophulse. Francouz s americkým občanstvím narozený v Německu natočil většinu filmů na televizní zakázku. Ve svých dokumentech splétá mnohohlasé svědectví válečných událostí 20. století. Jeho práci charakterizuje cit pro okamžik a sofistikovaná skladba materiálu, která diváky morálně i intelektuálně angažuje. Dokument považuje za úzce profilovaný žánr a během přednášky se zaměří na otázku, co má být jeho součástí a co má naopak zůstat ležet na podlaze střižny.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme