CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Marco Gualtieri

Výpis filmů autora

Cosi horizontálního

Cosi horizontálního

Blake Williams / Kanada / 2015 / 9 min. 43 sec.

Další z autorových found footage pokusů s dodatečně vytvářeným anaglyfickým 3D efektem prozkoumává byt, vychází do parku a vydává se na cestu vlakem. Rychle se střídající kompozice testují míru divákovy závratě z hrnoucích se obrazů ve třech rozměrech a uplývající hloubka posiluje vtažení diváka do rozlamovaného prostoru, hroutících se zdí a zlověstných záhybů vnitřku domu.DETAIL:Ve zběsilých obrazech rychle ubíhající krajiny se v trojrozměrných mlhavých horizontálách vyjevují figury, stromy a klidná krajina.

Červené capriccio

Červené capriccio

Blake Williams / Kanada / 2014 / 7 min. 0 sec.

Found footage hříčka vytvořená s anaglyfickým 3D efektem se točí kolem policejního Chevroletu a formálně vychází z capriccio skladeb Čajkovského a Stravinského, z nichž především využívá základní strukturu a efekt náhlé dramatické zvukové změny. Obrazově se hlásí k inspiraci capriccio malíři 18. a 19. století. DETAIL:Výtvarný žánr capriccia představuje fantaskní architektonické koláže, ale obecněji i vyobrazení s žertovnými náměty a motivy, která mívají satirické až absurdní vyznění.  

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme