CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Mark Karbusicky

Výpis filmů autora

bez náhledu

Fascinace

Mike Hoolboom / Kanada / 2006 / 70 min. 0 sec.

V portrétní koláži prací, archivního materiálu a autorských obrazů Colina Campbella (1942–2001), jednoho z nejvýraznějších kanadských videoumělců, hledá Mike Hoolboom paralely s vlastní tvorbou. Klade širší otázky o videu jako médiu a uvádí rozhovory s kanadskými umělci. Vzniká celek s netradičním přístupem k filmovému vyprávění.

V temnotě

V temnotě

Mike Hoolboom / Kanada / 2003 / 8 min. 0 sec.

Autorův hlas přívětivě promlouvá o temných pocitech před porodem, o rubu narativních obrazů předstírajících možnosti zrcadlení a významnosti, o objevném tichu bez ozvěny, které dává prostor neodbytnému zvuku nitra. Obraz nechybí, je zde, zanořený do neproniknutelné tmy. Na závěr se bez komentáře, vnořením do jediného políbení, plátno prosvětlí touhou.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme