CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Michal Kindernay

Michal Kindernay
Michal Kindernay je intermediální umělec, kurátor a performer. Jeho práce zahrnují mj. videoperformance, dokumentární projekty a hudební kompozice. Je jedním ze zakladatelů umělecké neziskové organizace yo-yo a kurátorů galerie Školská ˜š28 v Praze.

Výpis filmů autora

Angular Landscapes

Angular Landscapes

Michal Kindernay / Česká republika / 2012 / 7 min. 0 sec.

Neklidně plynoucí obrazy industriální krajiny se výraznými barvami nabalují na členitou zvukovou stopu a evokují výhled z jedoucího vlaku, vnímaný v dlouhém kolísavém polospánku. Film vznikl propojením vizuálních útržků z instalace Angular Momentum, která zahrnovala několik kovových rezonujících objektů, zvukově reagujících na systém vibrací a zpětné vazby. Dlouhé pásy obrazů byly generovány zvukovými signály a dalšími daty z prostředí instalace.

bez náhledu

Astronomické studie

Bětka Diringerová, Lukáš Glaser, Jan Kalivoda, Michal Kindernay, Ondřej Vavrečka / Česká republika / 2011 / 2 min. 0 sec.

FilmNEBE v časosběrných studiích studentů FAMU zpřítomňuje rotační pohyb Země v působivých pozorováních celé noci až do svítání, nebe utíká za horizont, nevídaná hustota hvězd ve výhledu kamery padá z plátna do divákovy tmy v sále.

FREM

FREM

Viera Čákanyová / Slovensko, Česká republika / 2019 / 73 min. 0 sec.

Film je reakcí na současnou vlnu posthumanistického uvažování způsobeného rozvojem technologií a umělé inteligence stejně jako klimatickou krizí. Lidský druh si začíná uvědomovat svou nedůležitost a pomíjivost a lidská identita se ocitá v krizi. Snímek FREM se pokouší tento pocit reflektovat a vytváří odlidštěný a odcizený pohled na krajinu a přírodu za hranicemi lidského vnímání skutečnosti. Kusé myšlenky a útržky dialogů, různorodá hudba přerušovaná ruchy a glitchy a zdánlivě zmatená, neukotvená kamera vytvářejí znepokojivou filozofickou úvahu nad limity antropocentrického myšlení. „Natáčení tohoto filmu byla v každém ohledu extrémní zkušenost, a to nejen fyzická, protože jsme točili na Antarktidě. Musela jsem myslet nemyslitelné. Nechat za sebou vězení antropomorfismu. Přestat být člověkem.“ V. Čákanyová     

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme