CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Mike Hoolboom

Mike Hoolboom
Významný kanadský avantgardní filmař Mike Hoolboom (1959) tvoří experimentální filmy a videa. K jeho obsáhlé tvorbě patří Buvolí posmrtná maska (2013, MFDF Ji.hlava 2013) či Veřejné osvětlení (2004, MFDF Ji.hlava 2004). Well-known Canadian avant-garde filmmaker Mike Hoolboom (1959) creates experimental films and videos. His extensive portfolio of works includes Buffalo Death Mask (2013, Jihlava idFF 2013) and Public Lighting (2004, Jihlava idFF 2004).

Výpis filmů autora

3 koňské sny

3 koňské sny

Mike Hoolboom / Kanada / 2018 / 6 min. 0 sec.

Součástí filmového materiálu je želatina, která se vyrábí ze zvířecích kostí a kůží – i koňských. Světelné otisky, audiovizuální sny, se vepisují do částeček zvířecích těl. Subtilní zvukové detaily vybírají subjektivní důrazy z obrazů ukazujících koně jako atrakci, užitek i mýtus v precizní found footage koláži.  "V roce 1900 bylo na Manhattanu zapojeno do různých prací na 130 000 koní. Koně byli středobodem našeho života. Jak říká Jeremy Bentham: ,Otázka nezní, zda jsou koně schopny uvažování, nebo zda mohou mluvit. Ale spíše, zda jsou schopni trpět?' " M. Hoolboom  

Buvolí posmrtná maska

Buvolí posmrtná maska

Mike Hoolboom / Kanada / 2013 / 23 min. 0 sec.

Autorův osobní rozhovor s kanadským spisovatelem Stephenem Andrewsem o životě s HIV je intimním vhledem do hraničních situací a obtížně popsatelných rozpoložení těla i mysli. Otevřenost rozhovoru ukazuje zralost úvah o sdílení, osamocení, vztahu k fyzické proměně, jemné hranici mezi životem a smrtí. Materiály z různých zdrojů a období autorova života doplňují rukou psané titulky zdůrazňující deníkový rozměr s citlivostí pro drobné detaily, pro subtilní promítnutí sebereflexí do popisu vztahů nebo počtu pilulek.

bez náhledu

Fascinace

Mike Hoolboom / Kanada / 2006 / 70 min. 0 sec.

V portrétní koláži prací, archivního materiálu a autorských obrazů Colina Campbella (1942–2001), jednoho z nejvýraznějších kanadských videoumělců, hledá Mike Hoolboom paralely s vlastní tvorbou. Klade širší otázky o videu jako médiu a uvádí rozhovory s kanadskými umělci. Vzniká celek s netradičním přístupem k filmovému vyprávění.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme