CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Pablo Baur

Pablo Baur
Pablo Baur (1966) je argentinský dokumentární tvůrce, scenárista a producent. Ve svých režijních počinech dosud uplatňoval osobně laděný přístup, ať už formou eseje, či intimního portrétu. Zmínku si zaslouží zejména snímek Antonio’s Steps (2007), v němž zachycuje každodenní rituál svého dědy, či Dreamer (2010), zamyšlení nad historickou rolí argentinsko-španělského stavitele Juana Bialeta Massého.

Výpis filmů autora

bez náhledu

La Perla - o koncentračním táboře

Pablo Baur / Argentina / 2016 / 60 min. 0 sec.

Mnozí si kladou otázku, zda lze hrůzu koncentračních táborů vůbec vypovědět. Režisér Pablo Baur dospěl k názoru, že taková reprezentace možná je, ovšem jen za cenu radikálního rozchodu s dominantní filmovou řečí. Svou filmovou esej, věnovanou bývalému argentinskému táboru La Perla, rozvrhl do 19 částí, z nichž každá zachází s formálními prostředky svébytně. Setkáváme se s různými pohledy na dané místo, od panoramatických jízd o 180° po okolní krajině až po černobílé postavy hlásající nesmyslně podrobné detaily z každodenního chodu instituce, které neutvářejí ucelený obraz, nýbrž síť vzájemně propletených diskurzů.„Není mi lhostejné, že v mém městě stál koncentrační tábor. Snažím se nabídnout úhel pohledu, jenž nezavírá oči před skutečností.“ Pablo Baur

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme