CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Palo Korec

Palo Korec
Paľo Korec studoval na přelomu osmdesátých a devadesátých let na bratislavské VŠMU, kde absolvoval obor filmová a televizní režie. Střídavě se věnuje jak hrané, tak dokumentární tvorbě, což se odráží v jeho režijním přístupu, který se vyznačuje častou kombinací prvků obou formátů. Mezi jeho poslední projekty patří snímky jako Stalinove sviečky nad Prešovom (˜2011) či Exponáty, alebo príbehy z kaštieľa (˜–2013).

Výpis filmů autora

Čekárna

Čekárna

Palo Korec / Slovensko / 2015 / 72 min. 0 sec.

Čekání jakožto stav, v němž lidé tráví značnou část svých životů, je ústředním tématem povídkového snímku, kterému figuruje sedm žen různého věku, jejichž životy se nakrátko protnou, aniž by se vzájemně znaly. Pojí je totéž místo – čekárna na hlavním nádraží – kde každá v hloubavém stavu mysli vyhlíží něco či někoho jiného. Pomalé, oddramatizované vyprávění se strnulou, pozorovatelsky stylizovanou kamerou přitom staví diváka do pozice slídila. Ve filmu, který přiznaně spojuje prvky fikčního filmu s dokumentárními postupy, pracoval režisér s neherečkami. DETAIL:„Věřte nebo ne, ale pro mě je jinakost to pravdivé, to normální. Miluji jiné. Jsou to mí lidé. Můj život je v rukou božích. Já jsem ho takový dostala, jako každý jiný.“

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme