CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Patrick Tarrant

Patrick Tarrant
Patrick Tarrant (1969) pochází z australského Melbourne a působí jako pedagog na London South Bank University. Natočil portréty významných filmařů Pedra Costy (Where Does Your Hidden Smile Lie?) a Bena riverse (Two Years At Sea), ale je také autorem meditativních snímků čerpajících z atmosféry měst a městských periférií.

Výpis filmů autora

bez náhledu

Chvějící se obr

Patrick Tarrant / Velká Británie / 2016 / 19 min. 30 sec.

Pohled na krajinu amerického Jihozápadu, kde roste největší žijící organismus světa – kolonie osik stará šedesát tisíc let –, byl natáčen digitální kamerou přes otvory promítací cívky 16mm filmu, aby zviditelnil příznačný efekt projekce filmového materiálu, která rytmicky zvlňuje vzduch v prostoru před promítačkou. Patrick Tarrant (1969) pochází z australského Melbourne a působí jako pedagog na London South Bank University. Je autorem meditativních snímků čerpajících z atmosféry měst a městských periférií.„Nestandardním využitím 16mm projektoru deformuji třírozměrný prostor, abych tak donutil diváka k zamyšlení nad naší transformací z člověka, jenž se bojí přírodního světa, v člověka, který se bojí o něj.“

Povinné školení

Povinné školení

Patrick Tarrant / Velká Británie / 2021 / 10 min. 15 sec.

Krátká sociálně kritická mozaika, natočená na 16mm film, sleduje, jak moc se proměnilo společenské smýšlení za poslední dekády a zda jsou rovnost a diverzita v západní společnosti již samozřejmostí, nebo se stále jedná o prázdné pojmy. Film Patricka Tarranta staví do juxtapozice výstřižky z bělošských magazínů minulého století a robotické audiorepliky z online školení o rovnosti, inkluzi a diverzitě pro současné zaměstnance.   „Povinnou průpravu lze vnímat jako nelibou reakci na situaci, kdy jsou lidé nuceni absolvovat počítačovou průpravu a testy na různou škálu témat – od těch banálních až po ideologická. Když například špatně odpovíte na otázku týkající se rasy nebo genderu, můžete, dle dané příručky, test opakovat tak dlouho, dokud ho nevyplníte správně.“

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme