CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Pavel Koutecký

Výpis filmů autora

... až na věky

... až na věky

Pavel Koutecký / Česká republika / 1998 / 14 min. 0 sec.

Manželství je cesta do budoucnosti, milenci se od svatebního oltáře v dokumentárních pasážích Pavla Kouteckého vydávají do animovaného světa Michaely Pavlátové. Rozkvetlá přítomnost jedné duše a dvou těl se mění ve vyprahlou ledovou poušť oddělených ložnic, deziluze a pastí.

Dialog

Dialog

Pavel Koutecký / Czechoslovakia / 1982 / 17 min. 0 sec.

Sklářští alchymisté, Josef Rozínek a René Roubíček, vdechují život skleněné myšlence. V přátelském zápolení mezi rukama a mozkem, hmotou a duší, formou a obsahem, tvarují neviditelné fluidum, které naplňuje průzračné hlavy, promlouvající křišťálovým životem.

Drahý mistře

Drahý mistře

Pavel Koutecký / Česká republika / 1996 / 60 min. 0 sec.

Magicko-poetický portrét pražských, vídeňských i lublaňských staveb slovinského architekta a urbanisty představuje obrazovou esej, milostný dopis, kroniku i modlitbu v jednom. Elementární tvary do nebe sahajícího kamene, lyricky oblečené do světa a stínu, obtékají intimní prostor Plečnikovy tvorby i československých dějin. Pražský hrad, jehož obnovu dostal na starosti, se stává místem setkávání historických etap, režimů i srdcí. Jedno z nich patří Alici, dceři T. G. Masaryka, která píše Plečnikovi milostná psaní.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme