CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Pavel Štingl

Pavel Štingl
Pavel Štingl (narozen 1960 v Praze) vystudoval katedru dokumentární tvorby na FAMU v Praze. Jeho absolventský film Naučit se bát z prostředí mladých lékařů získal řadu cen a determinoval jeden z hlavních proudů jeho tvorby. Roku 1990 zahájil dlouhou sérii velkých politických dokumentů ze zemí bývalého socialistického bloku, které byly oceněny na mnoha festivalech Japan Prix za film Země bez hrobů, Prix Italia za film Pozdrav ze země, kde včera znamenalo zítra a další). Natáčel v Rumunsku, Albánii, v různých místech bývalého Sovětského svazu, v Kosovu, Náhorním Karabachu, Číně, Jižní Africe, Izraeli na mnoha dalších místech politických konfliktů. Roku 1995 zahájil činnost vlastní produkční společnosti K2, kde jako producent zrealizoval několik dokumentárních cyklů a řadu rozsáhlých koprodukčních dokumentů. K největším patří historické příběhy dvacátého století: Deník pana Pfitznera, Čtyři páry bot, Příběh trosečníků Patrie (cena za film roku FIAT/IFTA), O zlém snu (cena MTF Japan), Druhý život Lidic. Jeho snímky byly uvedeny na mnoha zahraničních i domácích festivalech, kde získaly řadu ocenění. K největším aktivitám společnosti K2 patří celovečerní snímek Mír jejich duši či rozsáhlá multimediální expozice nově postaveného muzea v Památníku nacisty vypálené obce Lidice A nevinní byli vinni, která se stala v současnosti nejmodernější expozicí válečné historie v České republice. Zdroj: dafilms.cz

Výpis filmů autora

Eugéniové

Eugéniové

Pavel Štingl / Slovensko, Česká republika / 2013 / 75 min. 19 sec.

Dějiny jedné ideje se zrůdnými důsledky podané stylem Filmových týdeníků a proložené citáty z Europeany Patrika Ouředníka. Archivní záběry se prolínají s animacemi a komentář nás vlídným hlasem provádí cestou od myšlenky pěstování „lepší lidské rasy“ až do plynových komor. „Někteří historikové říkali, že 20. století začalo, když se zjistilo, že lidé pocházejí z opic. A někteří lidé říkali, že pocházejí z opic méně, než jiní...” – Patrik Ouředník, Europeana

Ghetto jménem Baluty

Ghetto jménem Baluty

Pavel Štingl / Polsko, Česká republika / 2008 / 83 min. 0 sec.

Přízračný obraz současného života lodžských Balut jako společenského panoramatu chudé dělnické čtvrti poznamenané nezaměstnaností a alkoholem, do nějž se promítá její předválečná minulost i elegická vzpomínka na nacisty zřízené židovské ghetto, kde za války čekalo na smrt dvě stě tisíc lidí, vytváří pnutí dokumentu stejně jako vztah mezi filmem a fotografií, neboť pamětí ghetta jsou především dobové fotografie Henryka Rosse.

bez náhledu

Odvaha

Pavel Štingl / Česká republika / 2014 / 70 min. 0 sec.

Tříletý dialog dokumentaristy Pavla Štingla se sochařem Jaroslavem Rónou během realizace jedné z největších bronzových jezdeckých soch na světě. Dokument je zároveň cestou k poznání mimořádné tvůrčí osobnosti, člena umělecké skupiny TVRDOHLAVÍ.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme