CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Petra Bučková

Petra Bučková

Výpis filmů autora

Dream I Had / Virgin Fields

Dream I Had / Virgin Fields

Petra Bučková / Bulharsko, Česká republika / 2019 / 6 min. 0 sec.

Ubíhající krajina, promítnutá do hypnotické pulzující struktury, zkoumá vnímání času ve vztahu k pohybu. Proměnlivé pásmo míhajících se kmenů, větví a listí vytváří kontrapunkt k cyklicky se vracející ambientní zvukové ploše, protnuté beaty bulharského experimentálního hudebníka Evitcelese.

bez náhledu

Orfeus

Petra Bučková / Česká republika / 2014 / 23 min. 0 sec.

Film je volnou adaptací antického mýtu. Orfeus sestupuje světem uspořádaným ve vrstvách nad sebou až na samé dno - svět stínů. Hypnotická cesta za smrtí, za láskou. 

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme