CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Petra Sklenářová

Petra Sklenářová
Petra Sklenářová vystudovala Fakultu umění a designu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a absolvovala studijní stáž v Bruselu. Svou tvorbu představila na několika společných výstavách.

Výpis filmů autora

Krajina

Krajina

Petra Sklenářová / Česká republika / 2015 / 3 min. 6 sec.

Série krátkých videí – pohyblivých obrazů na přírodní motivy – je tvořena pomocí prostorových modelů i inscenovaných fotografií bez pomoci digitálních zásahů. Důraz je kladen na nově vzniklé surreálné až absurdní principy získané cílenými zásahy do charakteru obyčejných situací, věcí a scenérií.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme