CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Philippe Rouy

Philippe Rouy
Philippe Rouy je audiovizuální umělec, který žije a pracuje v Paříži. Věnuje se převážně videoartu, ale v jeho filmografii nalezneme i dokumentární filmy, například Beyrouth, Littoral (2003) o vystoupení quebeckého divadelního souboru v Libanonu. Jeho videoartové produkce se vyznačují krátkou stopáží, výrazovým minimalismem a filozofickými přesahy.

Výpis filmů autora

Fovea centralis

Fovea centralis

Philippe Rouy / Francie / 2014 / 50 min. 0 sec.

Jaderná elektrárna ve Fukušimě zpřístupnila pod nátlakem úřadů a médií videopřenosy z průmyslových kamer v areálu elektrárny. Neunikly cenzorskému zásahu: tváře lidí jsou rozmazány a na některých místech byla odstraněna zvuková stopa. Z tohoto materiálu skládá režisér meditativní film-báseň pohybující se na hraně videoartu. Metodou brikoláže jsou spojovány multiplikované obrazy, zvukové ruchy a psané texty, jež se vpalují do mozku diváka jako obraz atomového hřibu do oční sítnice. Její střed, který umožňuje nejostřejší vidění, se nazývá fovea centralis.DETAIL:„Čelo a bradu mám opřenou o tyče z chladného kovu. Slyším čísi hlas. Zorné pole tvého levého oka je zúžené. Na sítnici máš skvrnu ve tvaru převráceného hřibu.“

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme