CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Pierre-Louis Cassou

Pierre-Louis Cassou

Výpis filmů autora

Hypermigrace

Hypermigrace

Mladen Bundalo / Belgie / 2021 / 15 min. 0 sec.

Černobílá videoesej vytváří paralelu mezi sedimentací a přeměnou anorganických látek a civilizační migrací napříč historií. Na příkladu společenských uspořádání vznikajících propojováním různých národů v minulosti autor navrhuje alternativní přerámování současného diskurzu o migraci. Esej, pronášenou mužským hlasem s výrazným balkánským přízvukem, doplňují vizuálně podmanivé záběry pohybu zrnek písku. „Migrace není příčinou válek, kulturního kolapsu nebo bídy, příčinou je myšlenka žít z práce někoho jiného, udržet si kontrolu nad lidmi a zdroji a vnucovat tento princip ostatním.“

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme