CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Rabih El-Amine

Rabih El-Amine
Libanonský fotograf, spisovatel a režisér Rabi' al-Amin (1974) experimentuje ve své filmové tvorbě s časem a prostorem. Pracuje s nelineárním vyprávěním, kdy rekonstruuje realitu prostřednictvím snů a vzpomínek. Natočil dokumentární film Ahmad the Japanese (1999) o stíhaném Kōzō Okamotovi a fikční snímek Exiled (2014), který pojednává o muži uzavřeném v samotě vedoucí k nabytí vlastní identity.

Výpis filmů autora

Přešel jsem chodbu

Přešel jsem chodbu

Rabih El-Amine / Libanon / 2017 / 38 min. 15 sec.

Niterná sonda do vzpomínek na jednu smrt. Režisér El-Amine přišel v průběhu noci ve svém rodném domě o otce. Přešel přes chodbu, vstoupil do ložnice rodičů a jeho matka řekla: „Tvůj otec umírá.“ Šok způsobený traumatem uvádí al-Amina do stavu absolutní apatie. Bez výrazu prochází domem, ve kterém ožívají vzpomínky na společné chvíle. Bolestné okamžiky střídají stylizované výpovědi dalších příbuzných o událostech té noci. Prožitek ztráty se promítá do mnoha drobných detailů v dokumentu. Nelibozvučná hudební kulisa je ohlušující jako žal. Film se zase jednou stává nástrojem k vyrovnání se se smrtí. „Ve snímku Přešel jsem chodbu je čas jen nepřetržitá smyčka. Tento film je dlouhá cesta, dlouhá chodba, kde se skrývá skutečnost, sny i vzpomínky.“ R. al-Amin

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme