CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Rodolphe Olcèse

Rodolphe Olcèse

Výpis filmů autora

Ettrick

Ettrick

Jacques Perconte / Francie / 2015 / 57 min. 22 sec.

Vizuálně strhující observace skotské oblasti nabízí nejen pohled na členitou krajinu, pastviny, rozlehlé lesy a větrné mlýny, ale i detailní průzkum precizní ruční práce v místní textilní továrně. Prozkoumáváním přirozenosti digitálního záznamu tvarů krajiny vynalézá obrazy příznačné pro místní každodennost. Pohyb po oblasti je zároveň cestou dovnitř zobrazení, které se pozvolně rozpadá na částečky barvy, posunující se plochy a opětovně skládá do počasím i časem dne proměnlivých obrysů. Skrze důraz na barvy a plynutí v poklidných kompozicích se vyjevují znaky tradičního života regionu.DETAIL:„Ten film jsem natáčel ve Skotsku dlouhé tři roky. Cesta, po které jezdíme, vede do srdce původně hustě zalesněné oblasti Ettrick Forest, kol kolem textilní průmysl. Je to místo, které je ovládáno složitým vztahem mezi člověkem, strojem a přírodou, určujícím jejich budoucnost.“ Jacques Perconte

Chuva (Madeira)

Chuva (Madeira)

Jacques Perconte / Portugalsko, Francie / 2012 / 8 min. 6 sec.

Nad mořem prší, déšť přichází ze strany a postupně houstne v celém výhledu. Obraz se přes kapky znejasňuje. Do hudby pořád zaznívá zvuk lijáku. Místy ustává a pak zas zesiluje, světlo mezi mraky vykousne světlejší skvrnu. Najednou se viděné odpoutá od svého předobrazu, vlny už jsou vytvářeny rozpadem obrazu do ploch měnících svoje odstíny, až se projasní do modré, jež nabírá na sytosti. Déšť ve zvuku zcela ustal.Celý film vychází z jediného nehybného záběru na moře, za nímž se rýsuje kopec a uprostřed plave loďka. Napětí narůstá s proměnlivou autonomií obrazu.

Strom života

Strom života

Jacques Perconte / Portugalsko, Francie / 2013 / 9 min. 56 sec.

Ze zelené plochy se vynořují obrysy stromu stojícího na okraji deštného pralesa, větve se lehce pohupují a do souvislé pláně soustavy listů vyřezávají pomalé stopy pohybů. I když se na některém místě už plocha obrazu zacelila, může se z ní digitálním rozkladem odštěpit další kus, přičemž tento proces neustane, dokud se strom nerozplyne do jednolité mlhy.  

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme