CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Ronnie Cramer

Výpis filmů autora

Zénónův paradox

Zénónův paradox

Robert Arnold / Nizozemsko / 2003 / 5 min. 0 sec.

Výsostný bezrozměrný bod, na nějž se upíná pohled kamery, rozevírá otázku o možnosti nekonečně krátkého okamžiku. Let po ne-cestě lesa k jedinému kmeni, který však opět nese obraz totožného lesa, vyvolává neschopnost rozlišit, v kterém rámu se nacházíme, a starořecké odmítnutí představy nekonečna zdá se být opětovně dotazováno.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme