CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Selma Doborac

Selma Doborac

Výpis filmů autora

Those Shocking Shaking Days

Those Shocking Shaking Days

Selma Doborac / Rakousko, Bosna a Hercegovina / 2016 / 88 min. 0 sec.

Dokáže kritický obraz války vzniknout například pomocí poetiky, či výtvarného výrazu? Nebo by u takovéhoto počinu bylo ve prospěch kritičtějšího pohledu záhodno tendenčně se vyhnout jednoznačným slovům a obrazům? Pokud by text nebo film byl stvořen tak, že by se zdánlivě neodkazoval na realitu, pokud by chyběly styčné body s ní (například válečná zvěrstva), bylo by pak nalezení pravdy zbytečné? Nebo by takto stvořený text, či film nabízel možnost posoudit problematičnost povahy jakýchkoli pokusů popsat, či ukázat komplikovanost zla?

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme