CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Sigurður Guðjónsson

Islandský vizuální umělec Sigurdur Gudjónsson (1975) studoval výtvarné umění v reykjavíku, vídni a Kodani. od roku 2002 měl na islandu několik samostatných výstav, jeho díla byla prezentována i mezinárodně a jsou součástí sbírek několika galerií.

Výpis filmů autora

bez náhledu

Reliéf

Sigurður Guðjónsson / Island / 2015 / 13 min. 28 sec.

Vizuální umělec ohledává prostor hudební skladby a její interpretace v soustředě- ném protnutí se skladatelem Þráinnem Hjálmarssonem. Jeho dílo v provedení flétnového souboru zkoumá v nerušeném naslouchání, zaujatě pozoruje kompozice těl hudebníků. Islandský vizuální umělec Sigurður Guðjónsson (1975) studoval výtvarné umění v Reykjavíku, Vídni a Kodani. Od roku 2002 měl na Islandu několik samostatných výstav, jeho díla byla prezentována i mezinárodně a jsou součástí sbírek několika galerií.

bez náhledu

Rovnováha

Sigurður Guðjónsson / Island / 2013 / 10 min. 48 sec.

Pomalou lyriku rozrušuje performativní vstup člověka do fotogenie přírodního útvaru a jeho snaha ovládnout vrstvy vyvřelé horniny nad omrzlým vodopádem vyváženou chůzí. Nehybností obrazového rámu se umocňuje naléhavost padajícího sněhu zmítaného větrem i postava sevřená dramatickou přírodou. Islandský vizuální umělec Sigurður Guðjónsson (1975) studoval výtvarné umění v Reykjavíku, Vídni a Kodani. Od roku 2002 měl na Islandu několik samostatných výstav, jeho díla byla prezentována i mezinárodně a jsou součástí sbírek několika galerií.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme