CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Tim Leyendekker

Nizozemský umělec Tim Leyendekker (1973) se věnuje tvorbě konceptuálního videoartu. Ve svých dílech zkoumá hranice kinematografie jako narativního média a kombinuje různá média, jako jsou film, video, kresba, text, fotografie nebo performance. Podle jeho vlastních slov byla hlavní motivací pro to stát se umělcem nespokojenost s jazykem jako nástrojem pro komunikaci a osobní vyjádření.

Výpis filmů autora

Slepotář

Slepotář

Tim Leyendekker / Brazílie, Nizozemsko / 2015 / 14 min. 0 sec.

Adaptace románu Josého Saramaga Slepota (1995) zachycuje prostřednictvím 6386 fotografií místa, věci a osoby, jež jsou součástí světa díla. Soustava jednoduchých obrazů se tak stává diegetickou koláží rozlamující román do jeho referencí k žitému světu. Soundtrack analogicky kombinuje 6386 útržků zvukové stopy filmové adaptace knihy z roku 2008.DETAIL:Tváře, zachycené samými herci, kteří jsou rovněž nevidomí, se opakují v takovém pořadí a frekvenci, jak jsou zmiňovany v románu, a s tím větší naléhavostí tak pro diváka vyjadřují i výraz či emoci a posunují odkazy na osoby směrem do nitra literárních postav. 

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme