CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Tommaso Cotronei

Tommaso Cotronei
Tommaso Cotronei se narodil v italské Kalábrii. K natáčení filmů se dostal jako asistent režiséra Vittoria de Sety. Ve svých dokumentárních filmech se často věnuje otázkám chudoby a nemožnosti člověka vystoupit ze svého společenského určení. Diváci jihlavského festivalu mohli roku 2012 vidět snímek Vlak s vodou z prostředí beduínských osad, kde voda a nafta jsou základní jednotkou přežití.

Výpis filmů autora

Pokryt krví Ježíšovou

Pokryt krví Ježíšovou

Tommaso Cotronei / Itálie, Nigérie / 2015 / 72 min. 0 sec.

Pro Richarda je život nekonečnou cestou odehrávající se v kruhu. Nanosit vodu, jít pro naftu k potrubí, pokusit se ji u cesty prodat, pak do školy, na ubytovně studovat, opět nanosit vodu. Chce-li dosáhnout svého cíle – získat vzdělání a s jeho pomocí se vymanit z bludného cyklu – nesmí se nikdy zastavit. Režisér filmu nám v rozpohybované observaci přibližuje život chudých Afričanů v deltě Nigeru. V blízkosti přírodního bohatství nebetyčné hodnoty strádá rozsáhlá aglomerace obyvatel, kterým masivní těžba ropy, brutálně ničící životní prostředí, přináší jen nuzný přivýdělek.DETAIL:„My tu naftu nekrademe, bereme si, co je naše, co je v naší vesnici. Naše zdroje jsou zdrojem bohatství Evropanů a my musíme žít v chudobě. Z bohatství Nigérie těží celý svět, ale my k němu nemáme přístup...“

Vlak s vodou

Vlak s vodou

Tommaso Cotronei / Itálie / 2012 / 50 min. 0 sec.

Neutuchající šelest vagónů na zrezivělých kolejnicích tratí končících za horizonty pouště. Mečení koz sužovaných horkem a žízní. Nákladní vagóny s beduíny a džezvami silného mátového čaje. Vlak s kanystry vody a nafty prořezává pouštní krajinu nekonečně ubíhajícího písečného horizontu. V okolních hliněných chýších vládne pokora a život na hraně bídy. Kanystr vody a nafty je základní měrnou jednotkou přežití. Vlak je základní osou života beduínů oddechujících ve stínu horka a obrysech klidu. Pouštní fuga.  

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme