CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Ute Dilger

Výpis filmů autora

Haló

Haló

József Szolnoki / Německo / 2007 / 6 min. 0 sec.

Nejčastější slovo, jímž v různých jazycích začínáme telefonický hovor, provází diváka hravým animovaným dokumentem, který je vynalézavým dějepisem mezilidské komunikace na dálku, netradičním výkladem o zákonitostech slov i změnách jejich významu, meta-etymologií, ironicky shlížející jak na stávající imperialismus angličtiny, tak na národní pýchu spojovanou často s bohatstvím slovní zásoby, jež je vlastní malým národům.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme