CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Veronika Janečková

Veronika Janečková
Veronika Janečková je čerstvou absolventkou katedry dokumentární tvorby FAMU. Její filmy se zabývají zejména rodinnými a mezigeneračními vztahy. Zlaté manželství (2003), kterým uzavírala studium na filmové VOŠ v Písku, sleduje pár po padesáti letech soužití, její bakalářský snímek z FAMU Pravztahy (2008) zase dokumentuje napjaté vztahy režisérky a její babičky. Tváře Medy jsou jejím absolventským snímkem.

Výpis filmů autora

Pravztahy

Pravztahy

Veronika Janečková / Česká republika / 2008 / 20 min. 0 sec.

Generační svár přítomný v každodenních sporech mezi babičkou a vnučkou, režisérkou filmu, vede k jejímu rozhodnutí odejít a místně i časově sevřený obraz postupného vyklízení domu se spolu s dlouhým trýznivým rozhovorem stávají základem surově důvěrného dokumentu zvnitřku soukromé skutečnosti, v němž se soucit spojuje s výčitkami, a kde navzdory vzájemnému obviňování není nikdo vinen, neboť zaznamenanou situaci nemůže neprovázet nic než nedorozumění.

Tváře Medy

Tváře Medy

Veronika Janečková / Česká republika / 2015 / 50 min. 0 sec.

Záznam soužití dokumentaristky Veroniky Janečkové a podporovatelky umění Medy Mládkové je možné chápat jako deník o natáčení portrétního dokumentu, který nikdy nevznikl. Mnoho použitých záběrů bylo natočeno bez vědomí Mládkové a zachycuje její každodenní setkávání s režisérkou, která kvůli natáčení krátce bydlela v jejím domě ve Washingtonu. Snímek tak ukazuje dvě odlišné tváře Medy Mládkové – tu veřejnou, kterou ukazuje v rozhovorech vedených metodou mluvící hlavy, a onu soukromou, již odhalují drobné všednodenní generační střety mezi stárnoucí vlivnou ženou a mladou dokumentaristkou.DETAIL:„Měla všecky neduhy. Byla taková tlustší, nebyla vlastně hezká. Taky měla myslím dlouhý vlasy. Já jsem říkala: ‚Zhubnout dvacet kilo musíte.‘ Ona vám udělala tady doktorát za rok na americký univerzitě.“

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme