CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Viktor Tverdochlibov

Výpis filmů autora

bez náhledu

Nadohled

Andrea Slováková / Slovensko, Česká republika / 2011 / 42 min. 0 sec.

FilmKONTROLA se obrací k Foucaultově knize Dohlížet a trestat a zkušenost s různými podobami dohledu, zprostředkovanou teoretikem architektury, softwarovým expertem, oběťmi sledování nebo bývalými tajnými agenty, povyšuje do filmové úvahy o sledování a dozoru, charakteristickými pro moderní společnost.Ve filmu je základní metaforou model panoptikonu, budovy, jež činí dohled maximálně efektivním.

bez náhledu

Oblaka

Andrea Slováková / Česká republika / 2007 / 18 min. 0 sec.

Lehce meteorologický film o vzniku, chování a bouření mraků, o tom, jak se zviditelňuje něco, co doteď nebylo vidět (např. voda v atmosféře), i jak se vymýšlení mrakům podobá. Kousek řeknou i malíř či fyzik, ten první o částicích a ten druhý o barvách.

bez náhledu

Rekonstrukce průmyslu

Andrea Slováková / Česká republika / 2015 / 19 min. 0 sec.

Experimentální metrický film vrství pohledy na český automobilový, chemický a těžký průmysl od roku 2009 do současnosti a konceptuálně je propojuje s estetickými proměnami obrazu. Hospodářská krize a fáze oživení se projevují různou ostrostí, barevností, sytostí, kontrastem, či intenzitou jasu.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme