CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Yann Beauvais

Yann Beauvais
Yann Beauvais (1953) je francouzský experimentální filmař, kritik, esejista a příležitostný kurátor. Spoluzaložil několik filmařských institucí i distribuční společnost Light Cone. Na MFDF Ji.hlava byl uveden jeho film Mezi-světy (2010).

Výpis filmů autora

bez náhledu

Mezi-světy

Yann Beauvais / Francie / 2010 / 3 min. 0 sec.

FilmMEZE prochází zahradní geometrií královských chodníčků ve Versailles, bloudí mezi pozlacenými sochami a vyschlými fontánami. Nostalgii po zašlém honosném životě narušuje kodex pravidel popisujících partnerský život otroků, a film tak v konfrontačním setkání obrazu a textu abstrahuje znepokojivý anachronismus rozložení moci.

Nekácet!

Nekácet!

Yann Beauvais / Brazílie / 2019 / 23 min. 27 sec.

Z lesů na severovýchodě Brazílie vyrůstá esej tematizující vztah k přírodě, místu, půdě a rozvíjející úvahy o uspořádání prostoru, vlastnických nárocích a péči o krajinu. Na pozadí obrazů biologické diverzity, které komentuje z pohledu historie a kultury, nastoluje otázku, zda les patří tomu, kdo jej obývá. „Kaleidoskopické a impresionistické výhledy z místa v brazilské pustině, ve které Edson Barrus, umělec z kmene Atikum, uchoval ohrožený druh stromu Imburana.“ Y. Beauvais        

p.a.c.i.f.i.k.a.c.e reaguj nebo budeš zabit

p.a.c.i.f.i.k.a.c.e reaguj nebo budeš zabit

Yann Beauvais / Brazílie / 2015 / 7 min. 27 sec.

Zmnožení pohledu ve vizuální zkratce ukazuje situace příznačné pro xenofobní chování a střet s represivními složkami, zatímco na obraze plynoucí text rozvíjí myšlenky v několika jazycích. Společenský (ne)pořádek podtrhovaný změtí nerozeznatelných hlasů, slov zápasících o pozornost diváka v mluvené a psané podobě.DETAIL:Vrstvení obrazu policajtů připravených neustále ve střehu umocňuje vědomí přítomnosti násilí v neklidných ulicích.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme