CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Dokumetarni film in oblast

Ko je pred leti, tako v svetu kot tudi pri nas, začelo rasti zanimanje za dokumentarno oziroma neigrano filmsko produkcijo, v slovenskem jeziku še nismo imeli dela, ki bi se temeljiteje posvetilo tej filmski zvrsti. Zato je bila vloga pričujoče knjige, ki se je pojavila pravzaprav sočasno s tem fenomenom in je zanimanje za dokumentarni film tudi na neki način stopnjevala, še toliko večja. Izhajajoč iz osnovnega vprašanja razmerja med dokumentarnim filmom in oblastjo je avtor podal pronicljiv teoretski in zgodovinski vpogled v formacijo in razvoj te zvrsti. Pri tem se je opiral tako na temeljna dela s tega področja kot tudi na najaktualnejše prispevke, zato je knjiga hkrati tudi zakladnica prvovrstnih referenc za nadaljnje branje vsakomur, ki bi se rad s to zvrstjo podrobneje seznanil.
[kinoteka.si]

Základní informace

Autor: Andrej Šprah

Rok vydání: 1998

Vydavatelství: Slovenska kinoteka

Počet stran: 174

ISBN: 9619033965

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme