CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Film a filmová technika

Abecedně uspořádaná hesla zachycují informace o filmové výrobě a příbuzných oborech. Encyklopedie přináší hesla z přípravných a dokončovacích prací při natáčení, laboratorního zpracování, distribuce. Další hesla jsou věnována organizaci výrobních štábů, ateliérům, dílnám a speciálním filmovým technikám (animovaný a kreslený film, triky, filmové postupy v televizi aj.). Celkem obsahuje encyklopedie 1800 hesel, doplněných 500 ilustracemi.

Základní informace

Autor: Otto Levinský

Rok vydání: 1974

Vydavatelství: SNTL

Počet stran: 353

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme