CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Mraky nad Barandovem

Kniha o slávě a zatracení českých filmových hvězd v době Protektorátu a v čase poválečných ortelů. | Publicista Stanislav Motl se vydal po stopách českých filmových hvězd, jejichž sláva byla spojena s obdobím Protektorátu Čechy a Morava. Autor knihy o Lídě Baarové shromáždil autentická svědectví posledních žijících pamětníků, která konfrontoval s archivními materiály a vzpomínkami herců. Veden snahou podat objektivní obraz doby, která pro mnohé znamenala konec filmové kariéry nebo konec života, zvažuje zprostředkované informace i fakta se zjevnou snahou neublížit, neprodlužovat čas poválečných ortelů. Česká filmová historie je v této knize zachycena sugestivně a hodnověrně, osudy filmových herců a režisérů jsou popsány se značnou mírou pochopení pro lidské chyby. Kromě fotografické přílohy dokumentů obsahuje kniha i soupis pramenů, z nichž autor čerpal.

Základní informace

Autor: Stanislav Motl

Počet stran: 310

ISBN: 8086182517

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme