CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Život a film

Filmový režisér Vojtěch Jasný se ve svých studiích zabývá nejen vlastní filmovou tvorbou, ale zákonitostmi filmu jako takového, filmové scénáristiky, filmové režie a filmového herectví. Vojtěch Jasný, jehož tvorba byla násilně přerušena odchodem do exilu, stanoví kritéria umělecké výpovědi na základě hlubokého lidství, jak sám prokázal ve svých filmech Až přijde kocour, Všichni dobří rodáci a Návrat ztraceného ráje. Úvodní autobiografie Vojtěcha Jasného a závěrečný rozhovor s editorem Janem Lukešem jsou doplněny filmografií a bohatou fotografickou přílohou. Jde o mimořádnou publikaci, kterou vzdal Národního filmový archiv hold umění Vojtěcha Jasného.

Základní informace

Autor: Vojtěch Jasný

Rok vydání: 1999

Vydavatelství: Národní filmový archiv

Počet stran: 276

ISBN: 8070040947

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme