CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

19. MFDF Ji.hlava 2015 slavnostně odhalil festivalový plakát v CDF

Během včerejší tiskové konference, která se uskutečnila v prostoru Centra dokumentárního filmu, byl slavnostně odhalen první exemplář plakátu 19. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. V rámci tiskové konference ředitel festivalu Marek Hovorka vysvětlil vizuální a tematické motivy letošního festivalu, upozornil na řadu novinek v koncepci festivalu a představil prvního unikátního hosta, který se staně tvůřím podnětem v rámci Inspiračního fóra. 

Tématem letošního ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava bude VĚČNOST 

 

Vizuální podoba 19. Ji.hlavy, která proběhne ve dnech 27. října – 1. listopadu, se sice posouvá od kouře továrních komínů do abstraktních výšin, ale program bude opět velmi konkrétní.

Ředitel Ji.hlavy Marek Hovorka představil 10. června novinářům plakát a vizuální podobu 19. ročníku festivalu. Otcem festivalové grafiky je již tradičně výtvarník Juraj Horváth a letošní volba se na první pohled nepatrně vymyká výrazným výtvarným dominantám předchozích ročníků. Oproti zřetelným symbolům továrních komínů či čerstvé zeleniny a ovoce se letos Ji.hlava halí do barevných ploch a textur Věčnosti, v nichž se ovšem – stejně jako v symbolech předchozích ročníků, ale též v každém dobrém abstraktním umění – skrývá mnoho významů. Věčnost nepatří jen romantickým básníkům a spisovatelům sci-fi, jde o téma velmi blízké i těm nejpřesnějším pozorovatelům lidských povah a světa okolo nás. Stačí vzpomenout na Bohumila Hrabala, z jehož libeňské domoviny Na Hrázi se v literárním životě stávala ulice Na Hrázi věčnosti.

„Pozornému oku neunikne, že z Věčnosti se na ji.hlavském plakátu snadno stane Věcnost – a naopak. Jde o typickou českou slovní hříčku, která dokáže jednoduše vyjádřit silnou metaforu: zajímají nás dokumentární filmy, které skrze věcnost dokáží proměnit konkrétní v metafyzickou věčnost,“okomentoval letošní téma a podobu plakátu Marek Hovorka. „Samozřejmě se snažíme hledat filmy, jejichž život bude věčný, podobně jako malby na zdech jeskyní v Altamiře. Chceme ale také obrátit perspektivu: od věcnosti každodennosti k věčnosti, k Masarykovu oblíbenému sub specie aeternitatis.“

 

 

Disident digitální doby

Už pátým rokem se letos v Ji.hlavě bude konat Inspirační fórum – jedinečné setkání vybraných dokumentaristů se třemi významnými osobnostmi působícími mimo oblast filmu. Cílem fóra je hledání nových námětů pro dokumentární tvorbu, ale též širší diskuze nad závažnými otázkami dnešní doby. A málokdo dokázal v posledních letech rozproudit celospolečenskou debatu tak intenzivně jako první vzácný host Inspiračního fóra, zakladatel WikiLeaks, Julian Assange. 

Julian Assange je globální ikonou, digitálním Robinem Hoodem, který dokázal rozdělit společnost mezi vášnivé zastánce a ještě vášnivější odpůrce. Zatímco americký deník The New York Times jej v roce 2010 označil za nejvýznamnějšího světového novináře, americký republikánský prezidentský kandidát na jeho adresu pronesl, že „cokoli menšího než poprava by bylo příliš vlídným trestem“, popisuje prvního potvrzeného hosta ji.hlavského festivalu Marek Hovorka. „O Assangovo zapojení do festivalového programu jsme usilovali nejméně tři roky a jeho souhlas s přítomností, byť zprostředkovanou z ekvádorské ambasády, je velmi vzácný. Sám vystupuje na veřejnosti či v médiích jen velmi sporadicky. V Ji.hlavě tak budou mít diváci vzácnou možnost klást mu nejrůznější otázky, v rámci Inspiračního fóra pak bude Julian Assange partnerem pro vybrané režiséry při vývoji jejich filmů.“

 

Celou tiskovou zprávu si můžete stáhnout ZDE

 

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme